Quản lý điều hành nhà cung cấp - Quản lý chất lượng thực phẩm (QC)
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

Kiểm toán các nhà cung cấp thực phẩm
- Xây dựng / chỉnh sửa danh sách kiểm tra đánh giá theo sự phân công của (Phó) Trưởng phòng trên cơ sở nguyên tắc vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định của Việt Nam.
- Thực hiện đánh giá nhà cung cấp thực phẩm (mới / thường xuyên / đột xuất) theo phân công (tại chỗ / ngoài cơ sở), bao gồm khảo sát / thu thập thông tin chất lượng của nhà cung cấp và chuẩn bị tất cả các tài liệu hành chính liên quan trước khi đánh giá, tự nghiên cứu để hiểu sâu sắc về quy định liên quan đến các nhà cung cấp / danh sách kiểm tra đã được kiểm toán. Dẫn dắt và hỗ trợ Kiểm toán viên trong các tình huống khó khăn và ra quyết định.
Quản lý Hiệu suất của Nhà cung cấp Thông qua Chương trình Đánh giá Chất lượng
- Quản lý hoạt động của các nhà cung cấp trong một bộ phận theo sự phân công của Ban Quản lý thông qua Chương trình Đánh giá Chất lượng - bao gồm một nhóm đánh giá viên chuyên trách trong bộ phận này.
- Tiến hành mô phỏng truy xuất nguồn gốc cũng như kiểm tra chất lượng sản phẩm của các nhà cung cấp được quản lý để đánh giá năng lực của họ
Quản lý năng lực kiểm soát kiểm tra sản phẩm của các nhà cung cấp
Nghiên cứu về đặc tính của 'mùa / sản phẩm'
- Nghiên cứu để hiểu về đặc điểm của sản phẩm theo mùa / sản phẩm (rau / trái cây / thịt / hải sản / thực phẩm đóng gói sẵn), thu thập thông tin liên quan cũng như bằng chứng và từng bước xây dựng tệp “dữ liệu sản phẩm”.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành hóa thực phẩm,...
- Lead Auditor Certificate (FSSCn22000/BRC/IFS). Cần ứng viên có certificate này để vào là làm luôn, nếu ứng viên học xong đang đợi bằng hoặc sắp xong thì cũng ok để proceed.
• Vị trí tuyển thay thế cho bạn SM đang được promoted lên SM Deputy Manager
• Ưu tiện uv có kinh nghiệm audit (at least 2 năm ở big4 hoặc 3 năm internal audit)
• Total team 6-7 bạn (trong đó có 2-3 Lead Auditor)
• Cần ứng viên có thế mạnh và kinh nghiệm đánh giá NCC

Chế độ phúc lợi

- Lương tháng 13 (theo tình hình KD)
- Performance bonus 1-3 tháng lương (theo tình hình KD)
- BHXH full lương
- Healthcare premium
- Working time: Mon-Fri (8am – 5pm) + làm full 1 ngày thứ 7 trong tháng
- Vị trí Deputy Manager trở lên sau probation sẽ được wfh thêm 1 ngày trong tháng
- 12 ngày phép năm
- Nhiều cơ hội phát triển
- Quy trình offer có check payslip.

Công ty EsuMall - Khách hàng của Esuworks