GIÁM SÁT HOẶC TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT
Nơi làm việc: Đồng Nai
Mức lương: 660 - 900 USD

Mô tả công việc

-Quản lý QCD tổng thể các hoạt động sản xuất tại bộ phận sản xuất.
- Đảm bảo theo tiến độ, đảm bảo kết quả sản xuất hàng ngày theo kế hoạch đã đặt ra.
-Quản lý và cải tiến quy trình sản xuất
-Nâng cao năng xuất sản xuất
-Xem xét, xử lý khiếu nại của khách hàng
-Quản lý, cải tiến mỗi ngày các hoạt động Stock in-Stoct out
-Quản lý toàn bộ nguyên vật liệu, thành phẩm, kho bãi, hàng hóa thuộc phạm vi kiểm soát của nhà máy, giảm được sự thất thoát nguyên liệu thô.
-Quản lý tồn kho.
-Thiết lập mục tiêu hàng năm và truyền đạt lại cho các bộ phận bên dưới.
-Quản lý tài chính, kiểm soát chi phí sản xuất.
-Quản lý, thực hiện các hoạt động đào tạo nhân viên bên dưới
-Tiến hàng kiểm tra, đánh giá nội bộ và bên ngoài

Yêu cầu công việc

-Nam, tốt nghiệp Đại học
-Tiếng Nhật N3 cứng trở lên
-Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm quản lý bộ phận sản xuất
-Thành thạo tin học văn phòng

Chế độ phúc lợi

-Thời gian làm việc 8:00 ~ 17:00 từ T2 – T6 (T7 chỉ làm khi có việc)
-Bảo hiểm xã hội, du lịch công ty (tuỳ theo hiệu quả công việc)

Công ty TNHH ESUWORKS

Qui mô công ty: 1

Nhằm giúp cho các bạn sinh viên mới ra trường có thể phát huy hết tất cả sự năng động và sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam cho các nhà sản xuất Nhật Bản và tận dụng cơ hội tốt nhất để phát triển nguồn nhân lực nồng cốt thực hiện công nghiệp hóa đất nước

Công ty Esuhai tuyển dụng và khai giảng lớp kỹ sư cơ khí nhằm tạo điều kiện và cơ hội cho các bạn phát triển nghề nghiệp vững chắc trong tương lai.