Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng
Nơi làm việc: Long An
Mức lương: 1,700 USD

Mô tả công việc

1. Chịu trách nhiệm chung về kết quả hoạt động của phòng Quản lý chất lượng (QLCL)
2. Quản lý nhân sự phòng QLCL.
- Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ phòng QLCL.
- Xây dựng mô tả công việc và định hướng xây dựng, hướng dẫn công việc cho nhân viên phòng.
- Bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu công việc và năng lực nhân viên.
- Đánh giá kết quả thực hiện công việc.
- Bồi dưỡng đào tạo nhân viên hoặc đề xuất tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ.
3. Hoạch định xây dựng, duy trì và cải thiện hệ thống QLCL theo đúng tiêu chuẩn.
- Tham mưu, tư vấn cho Ban giám đốc các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế về an toàn thực phẩm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường…
- Tham mưu, tư vấn cho Ban giám đốc trong việc thiết lập chính sách và mục tiêu chất lượng/an toàn thực phẩm.
- Lên kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn.
- Triển khai việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng.
- Soát xét tài liệu hệ thống quản lý chất lượng.
- Quy hoạch đội ngũ đánh giá nội bộ và đào tạo đội ngũ đánh giá nội bộ đảm bảo đủ năng lực.
- Tổ chức, lập kế hoạch tham gia đào tạo, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.
- Tổ chức đánh giá nội bộ.
- Tổ chức họp xem xét lãnh đạo.
- Tổ chức và tiếp đoàn đánh giá từ khách hàng, cơ quan nhà nước, cơ quan chứng nhận...
4. Đảm bảo duy trì và cải tiến chất lượng quá trình, sản phẩm.
- Hoạch định và triển khai kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm.
- Tổ chức và thực hiện công tác kiểm soát, thẩm tra, thẩm định, kiểm nghiệm, hiệu chuẩn theo kế hoạch.
- Phối hợp các phòng ban liên quan tổ chức việc thu thập dữ liệu.
- Phối hợp các phòng ban lập kế hoạch và tham gia đánh giá chất lượng nhà cung ứng.
- Phối hợp với các phòng ban trong việc giải quyết khiếu nại khách hàng.
- Xem xét các kết quả hoạt động quá trình, phân tích xu hướng và đề xuất các biện pháp khắc phục,
cải tiến.
- Yêu cầu và phê duyệt các hành động khắc phục phòng ngừa.
- Tham gia giải quyết các vấn đề liên quan chất lượng quá trình sản phẩm.
5. Phối hợp các phòng ban liên quan trong việc xây dựng và giám sát các hoạt động liên quan an toàn
lao động, vệ sinh môi trường.
- Tham mưu, tư vấn cho Ban giám đốc, ban HSE về chính sách và mục tiêu an toàn vệ sinh môi trường.
- Phối hợp với ban HSE trong việc xây dựng các quy trình an toàn vệ sinh môi trường.
- Phối hợp với ban HSE đánh giá rủi ro về an toàn vệ sinh môi trường và xây dựng các biện pháp kiểm soát.
6. Triển khai kế hoạch kiểm soát chất lượng theo các tiêu chuẩn nhà máy áp dụng và luật định liên
quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Duy trì các hồ sơ liên quan đến việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, nguyên liệu.
- Đảm bảo việc kiểm tra và trả kết quả của phòng Lab chính xác và đúng thời gian.
- Triển khai các chương trình nhằm cải thiện chất lượng của sản phẩm.
- Đào tạo, hướng dẫn các nhân viên trong bộ phận quản lý chất lượng thực hiện tốt các công việc được giao.

Yêu cầu công việc

- Có các chứng chỉ về HACCP, ISO 22000, ISO 9001.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, sinh học, hóa thực phẩm, quản lý chất lượng.
- Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 03 năm trở lên.
- Ưu tiên người có kinh nghiệm liên quan xây dựng các hệ thống quản lý như ISO, HACCP, GMP.
- Có kinh nghiệm sử dụng SAP-ERP là một lợi thế.

Chế độ phúc lợi

- Tham gia các chế độ bảo hiểm theo luật định.
- Các chế độ phúc lợi, phụ cấp theo quy định của công ty.
- Sinh hoạt, vui chơi nội bộ theo định kỳ hoặc thành tích ghi nhận.
- Được xem xét tăng lương hằng năm.

Công ty TNHH ESUWORKS

TP.HCM
Qui mô công ty: 1

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực TƯ VẤN - ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC theo mô hình và chuẩn mực văn hóa của Nhật Bản, cùng với Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản từ Nhật Bản, trưởng thành qua thực tiễn Việt Nam, Esuhai tự hào là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc cung cấp giải pháp nhân lực toàn diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và Nhật Bản.