GIÁM SÁT HOẶC TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT
Nơi làm việc: Đồng Nai
Mức lương: 668 - 904 USD

Mô tả công việc

① Quản lý QCD tổng thể các hoạt động sản xuất tại bộ phận sản xuất:
- Đảm bảo kết quả sản xuất hàng ngày theo kế hoạch sản xuất.
- Quản lý tiến độ hàng ngày của kế hoạch sơn.
- Quản lý và cải tiến chất lượng quy trình.
- Sửa chữa các lỗi trong quá trình và quản lý các hành động khắc phục cần cẩu của khách hàng.
- Cải tiến bố cục để nâng cao năng suất.
②Quản lý tổng thể kho linh kiện:
- Quản lý và cải thiện các hoạt động hàng ngày của Stock in-Stock out.
- Quản lý và cải thiện việc lưu trữ linh kiện.
- Quản lý hoạt động tồn kho.
③Khác:
- Đặt mục tiêu chất lượng hàng năm và phát triển chúng dưới đây.
- Tính toán ngân sách hàng năm.
- Quản lý hoạt động đào tạo.
- Quản lý thay đổi 4M.
- Kiểm tra chất lượng (nội bộ và bên ngoài).

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Tiếng Nhật N3 cứng đến N2 trở lên
- Có ít nhất 2 năm quản lý bộ phận sản xuất
- Thành thạo tin học văn phòng và AutoCad

Chế độ phúc lợi

- Thời gian làm việc 8:00 ~ 17:00 từ T2 – T6 (T7 chỉ làm khi có việc)
- Bảo hiểm xã hội, du lịch công ty (tuỳ theo hiệu quả công việc)

Công ty TNHH ESUWORKS

Qui mô công ty: 1

Nhằm giúp cho các bạn sinh viên mới ra trường có thể phát huy hết tất cả sự năng động và sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam cho các nhà sản xuất Nhật Bản và tận dụng cơ hội tốt nhất để phát triển nguồn nhân lực nồng cốt thực hiện công nghiệp hóa đất nước

Công ty Esuhai tuyển dụng và khai giảng lớp kỹ sư cơ khí nhằm tạo điều kiện và cơ hội cho các bạn phát triển nghề nghiệp vững chắc trong tương lai.